Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS)


  Pilar Morgade Saavedra
+34 981 555 103

Universidade de Santiago de Compostela (USC)


  José Luís Villaverde Acuña
  Montserrat Camiña Tato
+34 881815541Universidade de Vigo (UVIGO) – Grupo REDE


  Fernando León Mateos
+34 986 130 108

Cluster Saúde de Galicia (CSG)


  Gisela Garcia Alvarez
+34 602 247 149Cluster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (BIOGA)


  Loli Pereiro Mato
+34 881 120 459

International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL)


  Ana Vila
+ 351 253 140 112 – (2187)Health Cluster Portugal – Associação do Pólo de Competitividade da Saúde (HCP)


  Patricia Patricio
+351 220 968 183

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)


  Henrique de Almeida
+351 912241175Centro Clínico Académico Braga (2CABraga)